28 January 2012

Наглядное

ISO слабо влияет на качество изображения.


ISO 200 vs 12800 100% crop 

No comments:

Post a Comment